‘Vrolijk leren’ leesboekjes over (ruil)handel

Joleijt educatieve producten is een nieuwe serie ‘Vrolijk leren’ (www.joleijt.nl) gestart. Geschreven en getekend door Clémence Leijten en Joris Leijten. Het zijn in één keer twee nieuwe leesboekjes met tekeningen die kinderen in groep 4 (AVI- M4) zelfstandig kunnen lezen. De komende jaren zullen er meerdere boekjes volgen over verschillende thema’s.

  • De marskramer, over de wereld van Joris Joleijt.
    De marskramer Joris Joleijt leefde 700 jaar geleden en trok van dorp naar dorp en kasteel naar kasteel met op zijn rug een grote mand met koopwaar. Naast verkoop vertelt de marskramer het nieuws van andere dorpen en gebieden. Het is een leuke vertrouwens man die vermaak brengt. 
    Medeauteur Joris Leijten is zelf marskramer op Middeleeuwse festivals en heeft model gestaan voor dit personage. Meer informatie op www.joleijt.nl/marskramer

  • Een winkeltje op mijn rug, over de wereld van Fleurtje en Floor. Fleurtje en Floor zijn twee zusjes die in hun moestuin veel appels, peren, preien en uien hebben. Ze besluiten deze vanuit hun rugtas te ruilen in hun omgeving. Ze leren zo verschillende manieren van ruilen. Meer informatie joleijt.nl/winkeltje

Bij beide leesboekjes zijn lesbrieven uitgegeven met aandachtspunten en doe- opdrachten om fragmenten uit het boekje door te spreken en na te spelen.

Wij van Joleijt blijven denken over hoe we maatschappelijke onderwerpen voor doelgroepen ludiek en educatief kunnen overbrengen zonder dat het zwaar en ingewikkeld wordt. Bij Joleijt verschijnen boeken voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 9 jaar vol inspiratie, vol denkstof. Wellicht bekend zijn de prentenboeken: “Madame Poubelle”, “Meneer Boek”, “Meisje Bloem” die wij eerder publiceerden. In de prentenboeken geeft Joleijt een platform aan drie personen, die de wereld met hun doen een beetje leuker maken. Marskramer Joris Joleijt en Fleurtje en Floor vergroten dit platform en zetten ons aan het denken.

De marskramer, over de wereld van Joris Joleijt                                 

Tekst en tekeningen: Clémence Leijten & Joris Leijten 
Vormgeving: Joris Leijten
Uitgave: Joleijt educatieve producten, Nijmegen, 2020.

Softcover boek/liggend, 28 pagina’s, \
cover 300 gram/ binnenwerk  170 gram,  zwart/wit.                                     
Prijs: €  7,50  (Inclusief BTW)                                                
NUR: 273/274
ISBN: 9 78-90-82 90 1238

Een winkeltje op mijn rug, over de wereld van Fleurtje en Floor                                                                         

Tekst en tekeningen: Clémence Leijten & Joris Leijten
Vormgeving: Joris Leijten
Uitgave: Joleijt educatieve producten, Nijmegen, 2020.
Softcover boek/ liggend, 24 pagina's, cover 300 gram/ binnenwerk 170 gram,  zwart/wit.
Prijs: € 7,50 (Inclusief BTW)            
NUR: 193 / 212
ISBN: 9 78 90 82 90 1245