Madame Poubelle in de klas in de Wieken.

Begin oktober 2018 was Madame Poubelle “in eigen persoon” te gast bij drie kleutergroepen 1 en 2 en groep 3 van basisschool de Wieken in Nijmegen op twee verschillende dagen. Op die basisschool waren die weken projectweken over de thema’s “Duurzaamheid” en “Muziek”. Alle groepen werkten op hun eigen niveau deze thema’s uit o.l.v. van hun eigen leerkracht.

In de eerste projectweek lazen de leerkrachten verhaaltjes voor uit het prentenboek Madame Poubelle en bespraken ze de thema’s die in de verhaaltjes voor komen, al dan niet met behulp van de aanknopingspunten uit het lesboek. De leerlingen leerden ook het liedje ”Ken jij Madame Poubelle?” In de tweede projectweek kwam Madame Poubelle, gespeeld door Mireille Hermens,  langs met een grote kliko. Zij werd direct bij binnenkomst, in het schoolgebouw, herkend door de leerlingen en met enthousiasme begroet. In de klas stelde Madame Poubelle zich voor en haalde ze uit de kliko allerlei voorwerpen die ze had gevonden, in de verschillende verhaaltjes, uit het prentenboek. Ze vertelde waarvoor ze de voorwerpen had (her)gebruikt. De leerlingen beaamden dat gretig en genoten. In sommige klassen werd ook gesproken over wat genoemd werd: “moeilijke duurzame begrippen”, als recycling.  Na het gezamenlijk zingen van het liedje werd met Madame Poubelle geknutseld met afval. In het kader van het andere thema “muziek” maakten leerlingen van twee klassen muziekinstrumenten van afval: rammelaar (blikje met ongekookte macaroni), toeter of trommel. Of ze versierden een fotolijst. Madame Poubelle hielp mee, waar dat kon, samen met de leerkrachten. Het was een leuke happening.

Het les programma “Madame Poubelle in de klas” kan naar de wensen van leerkrachten en scholen  en school aangepast worden met inzetbaarheid van knutselmogelijkheden met afval, voorlezen etc en op andere scholen plaatsvinden. In het voorjaar staan al verschillende groepsbezoeken gepland. Wie volgt!